123Zitzakken.nl doet er alles voor om uw verblijf op 123Zitzakken.nl zo veilig en plezierig mogelijk te maken.
Wij vinden het erg belangrijk dat uw gegevens goed worden beschermd en enkel gebruikt worden voor onze dienstverlening aan u.
De verstrekte informatie wordt dan ook met de grootst mogelijke zorg behandeld.

Gegevens
Tijdens het bestelproces vraagt 123Zitzakken.nl om verschillende gegevens (naam, adres, e-mailadres etc.) om uw bestelling te kunnen registreren
en de afhandeling te kunnen verzorgen.
Deze gegevens zullen nooit worden verhuurd of verkocht aan derden en zullen uitsluitend gebruikt worden voor de diensten
waar u specifiek om heeft gevraagd, te denken valt aan het plaatsen van de bestellingen en/of het ontvangen van een nieuwsbrief.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die aangemaakt en op uw pc opgeslagen worden tijdens het openen van diverse websites.
123Zitzakken.nl maakt gebruik van deze Cookies om onder ander uw winkelwagen te onthouden.
De Cookies worden alleen voor de noodzakelijke functionaliteiten gebruikt en helpen u tijdens het bezoeken van 123Zitzakken.nl
Deze Cookies zullen ook nooit gedeeld worden met derden.